Giải bài 17 trang 61 SBT Sinh học 10

Giải bài 17 trang 61 SBT Sinh học 10: Thế nào là vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động các chất qua màng tế bào? Phân biệt vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động. Cho ví dụ minh hoạ.

Đề bài

Thế nào là vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động các chất qua màng tế bào? Phân biệt vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động. Cho ví dụ minh hoạ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Vận chuyển các chất qua màng

Lời giải chi tiết

Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất không tiếu tốn năng lượng. Dựa theo nguyên lí khuếch tán của các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

Vận chuyển chủ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng từ nơi có nồng độ chất tan thấp đến nới có nồng độ chất tan cao và cần tiêu tốn năng lượng.

Phân biệt.

Vận chuyển thụ động: 
+ Là hình thức vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp
+ Không tiêu tốn năng lượng
+ Có 2 cách: Khuyếch tán trực tiếp qua MSC không đặc hiệu và qua kênh riêng đặc hiệu
Vận chuyển chủ động
+ Là hình thức vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao (vận chuyển tích cực)
+ Tiêu tốn năng lượng ATP cho các "máy bơm" đặc chủng
+ Vận chuyển qua kênh đặc hiệu

Ví dụ: hiện tượng khi uống càng nhiều nước đường thì ta càng thấy khát.

Truyền nước là vận chuyển thụ động.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 58
Gửi bài