Giải bài 18 trang 61 SBT Sinh học 10

Giải bài 18 trang 61 SBT Sinh học 10: Hãy ghép các chú thích sau đây vào hình: a) Vận chuyển các chất nhờ kênh chuyên hoá.

Đề bài

Hãy ghép các chú thích sau đây vào hình:

a) Vận chuyển các chất nhờ kênh chuyên hoá.

b) Vận chuyển glucôzơ qua kênh màng (cần có năng lượng).

c) Con đường vận chuyển các phân tử nhỏ (như O2; CO2...) hay các ion nhỏ (như Na+; Cr...)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Vận chuyển các chất qua màng

Lời giải chi tiết

1 - c

2 - a

3 - b

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 58
Gửi bài