Giải bài 15 trang 173 SBT Sinh học 10

Giải bài 15 trang 173 sách bài tập Sinh học 10: Ở chu trình tiềm tan, muốn chuyển sang chu trình tan thì genom của phagơ phải tách khỏi NST của tế bào ở HIV có như vậy không ?

Đề bài

Ở chu trình tiềm tan, muốn chuyển sang chu trình tan thì genom cùa phagơ phải tách khỏi NST của tế bào ở HIV có như vậy không ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Chu trình nhân lên của virut

Lời giải chi tiết

Genom của HIV gắn vào NST của tế bào T4. Ở trạng thái provirrut nó vẫn có thể tiến hành phiên mã mà không cần phải tách khỏi NST của tế bào.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 170
Gửi bài