Giải bài 18 trang 174 SBT Sinh học 10

Giải bài 18 trang 174 sách bài tập Sinh học 10: Ở chu trình tiềm tan genom của phagơ gắn vào NST của tế bào. Khi tách ra, nó có thể mang theo một đoạn gen liền kề.

Đề bài

Ở chu trình tiềm tan Genom của phagơ gắn vào NST của tế bào. Khi tách ra, nó có thể mang theo một đoạn gen liền kề. Khi tạo virut mới nó có thể mang theo đoạn gen này xâm nhập vào tế bào mới, khiến tế bào này mang tính trạng của tế bào trước. Hiện tượng này gọi là gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Chu trình nhân lên của virut

Lời giải chi tiết

Hiện tượng truyền các đoạn gen từ tế bào này sang tế bào khác nhờ phagơ gọi là tải nạp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 170
Gửi bài