Giải bài 19 trang 174 SBT Sinh học 10

Giải bài 19 trang 174 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao trong các vụ dịch virut. Ví dụ, H5N1, lở mồm long móng..., người ta phải giết hết cả đàn gia súc và gia cầm trong vùng dịch

Đề bài

Tại sao trong các vụ dịch virut. Ví dụ, H5N1, lở mồm long móng..., người ta phải giết hết cả đàn gia súc và gia cầm trong vùng dịch

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Chu trình nhân lên của virut

Lời giải chi tiết

Virut là kí sinh nội bào bắt buộc. Chúng không thể tồn tại nếu không có vật chủ. Do vậy phải tiêu diệt hết vật chủ trong phạm vi vùng dịch.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 170
Gửi bài