Giải bài 20 trang 175 SBT Sinh học 10

Giải bài 20 trang 175 sách bài tập Sinh học 10: Loại tác nhân gây nhiễm nào chỉ chứa ARN khép vòng ?

Đề bài

Loại tác nhân gây nhiễm nào chỉ chứa ARN khép vòng ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các virut kí sinh ở vi sinh vật, thực vật và côn trùng

Lời giải chi tiết

Viroit là tác nhân gây nhiễm ở thực vật, có kích thước nhỏ nhất, chỉ chứa một phân tử ARN khép vòng, không có vỏ Prôtêin bao quanh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 170
Gửi bài