Giải bài 13 trang 60 SBT Sinh học 10

Giải bài 13 trang 60 SBT Sinh học 10: Hãy cho biết trong tế bào nhân thực, những bộ phận nào có cấu trúc màng đơn hoặc màng kép, bằng cách hoàn thiện bảng sau đây:

Đề bài

Hãy cho biết trong tế bào nhân thực, những bộ phận nào có cấu trúc màng đơn hoặc màng kép, bằng cách hoàn thiện bảng sau đây :

Cấu trúc trong tế bào

Màng đơn

Màng kép

Nhân tế bào

 

 

Ribôxôm

 

 

Ti thể

 

 

Lục lạp

 

 

Mạng lưới nội chất

 

 

Bộ máy Gôngi

 

 

Lizôxôm

 

 

Không bào

 

 

Trung thể (trung tử)

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Màng sinh chất (màng tế bào)

Lời giải chi tiết

Cấu trúc trong tế bào

Màng đơn

Màng kép

Nhân tế bào

 

+

Ribôxôm

 

 

Ti thể

 

+

Lục lạp

 

+

Mạng lưới nội chất

 

+

Bộ máy Gôngi

 

+

Lizôxôm

+

 

Không bào

+

 

Trung thể (trung tử)

 

+

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 58
Gửi bài