Giải bài 1,2,3,4,5 trang 126 SBT Sinh học 8

Giải bài 1,2,3,4,5 Sách bài tập Sinh học 8 trang 126. Trong các tuyến sau, tuyến giữ vai trò quan trọng nhất là

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Trong các tuyến sau, tuyến giữ vai trò quan trọng nhất là

A. Tuyến tuỵ

B. Tuyến giáp,

C. Tuyến yên

D. Tuyến trên thận.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Giới thiệu chung hệ nội tiết.

Lời giải chi tiết:

Tuyến yên tiết hoocmon chi phối tuyến giáp, tuyến sinh dục và tuyến trên thận

Chọn C

Câu 2

2. Hoocmôn đóng vai trò điều hoà hàm lượng đường trong máu sau khi ăn là

A. Insulin.                     B. Ơstrôgen.

C. Testôstêrôn.             D. Glucagôn.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tuyến tụy và tuyến trên thận.

Lời giải chi tiết:

Hoocmôn đóng vai trò điều hoà hàm lượng đường trong máu sau khi ăn là Insulin.  

Chọn A

Câu 3

3. Hoocmôn đóng vai trò kích thích sự phát triển cùa niêm mạc tử cung là

A. Insulin.                         B. Ơstrôgen.

C. Testôstêrôn.                 D. Glucagôn.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tuyến sinh dục.

Lời giải chi tiết:

Hoocmôn đóng vai trò kích thích sự phát triển cùa niêm mạc tử cung là Ơstrôgen.

Chọn B

Câu 4

4. Hoocmôn đóng vai trò chuyển hoá glicôgen thành glucôzơ là

A. Insulin.                             B. Ơstrôgen

C. Testôstêrôn.                     D. Glucagôn

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tuyến tụy và tuyến trên thận.

Lời giải chi tiết:

Hoocmôn đóng vai trò chuyển hoá glicôgen thành glucôzơ là Glucagôn.

Chọn D

Câu 5

5. Hệ nội tiết có vai trò

A. Tác động đến các cơ quan đích thông qua đường máu (chậm nhưng kéo đài)ế

B. Điều hoà các quá trình sinh lí.

C. Điều hoà tim mạch.

D. Cả A và B.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Giới thiệu chung hệ nội tiết.

Lời giải chi tiết:

Hệ nội tiết có vai trò:

- Tác động đến các cơ quan đích thông qua đường máu (chậm nhưng kéo đài)

- Điều hoà các quá trình sinh lí.

Chọn D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close