Bài 1.23 trang 31 SBT hình học 10

Giải bài 1.23 trang 31 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\). Chứng minh rằng nếu \(\overrightarrow {GA}  + \overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {GC}  = \overrightarrow 0 \) thì \(G\) là trọng tâm của tam giác \(ABC\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Gọi \(I\) là trung điểm của \(BC\).

- Sử dụng tính chất tring điểm của tính chất trọng tâm của tam giác để chứng minh.

Lời giải chi tiết

Gọi \(I\) là trung điểm của \(BC\)

\(\overrightarrow {GA}  + \overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {GC}  = \overrightarrow 0 \)\( \Leftrightarrow \overrightarrow {GA}  + 2\overrightarrow {GI}  = \overrightarrow 0 \)\( \Leftrightarrow \overrightarrow {GA}  =  - 2\overrightarrow {GI} \).

Từ đó suy ra ba điểm \(A, G, I\) thẳng hàng, trong đó \(GA = 2GI\), \(G\) nằm giữa \(A\) và \(I\).

Vậy \(G\) là trọng tâm của tam giác \(ABC\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài