Bài 1.22 trang 31 SBT hình học 10

Giải bài 1.22 trang 31 sách bài tập hình học 10. Chứng minh rằng tổng của n véc tơ...

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh rằng tổng của \(n\) véc tơ \(\overrightarrow a \) bằng \(n\overrightarrow a \) (\(n\) là số nguyên dương).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất \(\left( {k + l} \right)\overrightarrow a  = k\overrightarrow a  + l\overrightarrow a \).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow a  + \overrightarrow a  + ... + \overrightarrow a  = (1 + 1 + ... + 1)\overrightarrow a  = n\overrightarrow a \).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài