Bài 1.17 trang 10 SBT đại số 10

Giải bài 1.17 trang 10 sách bài tập đại số 10. Cho số thực...

Quảng cáo

Đề bài

Cho số thực \(a\) và các mệnh đề

\(P:\) \(a\) là một số hữu tỉ

\(Q:\) \(a\) là một số vô tỉ

Mệnh đề nào là đúng trong các mệnh đề sau?

A. \(P \Rightarrow Q\)      B. \(Q \Rightarrow P\)

C. \(\overline P  \Rightarrow Q\)      D. \(\overline P  = \overline Q \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) sai khi \(P\) đúng và \(Q\) sai (trong mọi trường hợp khác \(P \Rightarrow Q\) đều đúng)

Lời giải chi tiết

Mỗi số thực hoặc là một số hữu tỉ hoặc là một số vô tỉ, suy ra một số là số hữu tỉ thì không thể là số vô tỉ và một số không là số hữu tỉ thì chắc chắn nó là số vô tỉ, suy ra đáp án A, B, D sai.

Đáp án đúng: C

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài