Bài 1.16 trang 9 SBT đại số 10

Giải bài 1.16 trang 9 sách bài tập đại số 10. Cho tứ giác...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tứ giác \(ABCD\) và các mệnh đề

\(P:\) Tứ giác \(ABCD\) là một hình vuông

\(Q:\) Tứ giác \(ABCD\) là một hình chữ nhật

Mệnh đề nào là đúng trong các mệnh đề sau?

A. \(Q \Rightarrow P\)      B. \(P \Rightarrow \overline Q \)

C. \(\overline P  \Rightarrow Q\)      D. \(\overline Q  \Rightarrow \overline P \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phát biểu và xét tính đúng sai của từng mệnh đề ở mỗi đáp án và kết luận.

Lời giải chi tiết

Đáp án A: "Nếu tứ giác \(ABCD\) là hình chữ nhật thì nó là hình vuông". Mệnh đề này sai.

Đáp án B: "Nếu tứ giác \(ABCD\) là hình vuông thì nó không là hình chữ nhật". Mệnh đề này sai vì một hình vuông chắc chắn là hình chữ nhật.

Đáp án C: Nếu tứ giác \(ABCD\) không là hình vuông thì nó là hình chữ nhật". Mệnh đề này sai vì nếu tứ giác không là hình vuông thì có thể là tứ giác thường, hình thang,...

Đáp án D: đúng vì một hình không là hình chữ nhật thì chắc chắn nó không là hình vuông.

Đáp án đúng: D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài