Bài 1.14 trang 9 SBT đại số 10

Giải bài 1.14 trang 9 sách bài tập đại số 10. Với giá trị nào của...

Quảng cáo

Đề bài

Với giá trị nào của \(x\) thì mệnh đề chứa biến “\(141{x^2} - 87x - 54 = 0\)” trở thành một mệnh đề đúng?

A. \(x = 3\)                  B. \(x =  - 1\)

C. \(x = \dfrac{{ - 18}}{{47}}\)           D. \(x = \dfrac{{18}}{{47}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0\) với điều kiện \(a + b + c = 0\) có nghiệm là \(x = 1\) và \(x = \dfrac{c}{a}\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(141 - 87 - 54 = 0\)

Suy ra phương trình \(141{x^2} - 87x - 54 = 0\) có nghiệm là \(x = 1\) và \(x = \dfrac{{ - 54}}{{141}} = \dfrac{{ - 18}}{{47}}\).

Trong 4 đáp án ta thấy chỉ có đáp án C thỏa mãn.

Đáp án đúng: C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close