Giải bài 11 trang 86 SBT Sinh học 10

Giải bài 11 trang 86 SBT Sinh học 10: a) Sau khi học xong hô hấp nội bào một bạn học sinh nói: Một phân tử glucôzơ khi ôxi hoá hoàn toàn giải phóng 40 ATP. Bạn đó nói đúng hay sai ? Vì sao ?

Đề bài

a) Sau khi học xong hô hấp nội bào một bạn học sinh nói: Một phân tử glucôzơ khi ôxi hoá hoàn toàn giải phóng 40 ATP. Bạn đó nói đúng hay sai ? Vì sao ?

b) Nếu màng trong ti thể bị hỏng sẽ dẫn đến hậu quả gì ? ATP được giải phóng là bao nhiêu ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải chi tiết

a) Bạn đó nói đúng, vì quá trình phân giải glucôzơ có 3 giai đoạn cơ bản: đường phân giải phóng 4 ATP, chu trình Crep giải phóng 2 ATP, chuỗi chuyền êlectron được 34 ATP.

b) Màng trong ti thể bị hỏng không xảy ra chuỗi chuyền êlectron nên chỉ giải phóng được 6 ATP.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 79
Gửi bài