Giải bài 14 trang 87 SBT Sinh học 10

Giải bài 14 trang 87 SBT Sinh học 10: Về ATP và NADH : a) ATP được tổng hợp ở đâu trong tế bào nhân thực ? b) Điều kiện nào để tổng hợp ATP ? c) Vai trò của NADH trong hô hấp ?

Đề bài

Về ATP và NADH :

a) ATP được tổng hợp ở đâu trong tế bào nhân thực ?

b) Điều kiện nào để tổng hợp ATP ?

c) Vai trò của NADH trong hô hấp ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải chi tiết

a) ATP được tổng hợp trong lục lạp và ti thể.

b) Khi có sự chênh lệch về nồng độ H+ giữa hai phía của màng.

c) Trong hô hấp NADH được hình thành để dự trữ năng lượng và sau đó năng lượng này được giải phóng để tổng hợp ATP.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 79
Gửi bài