Giải bài 19 trang 90 SBT Sinh học 10

Giải bài 19 trang 90 SBT Sinh học 10: Trình bày vai trò của khí CO2 trong quá trình quang hợp của cây xanh. Nếu CO2 cạn kiệt thì có ảnh hưởng gì đến năng suất quang hợp ?

Đề bài

Trình bày vai trò của khí CO2 trong quá trình quang hợp của cây xanh. Nếu CO2 cạn kiệt thì có ảnh hưởng gì đến năng suất quang hợp ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Khái niệm quang hợp

Lời giải chi tiết

- CO2 là nguyên liệu cơ bản của phản ứng tối trong quang hợp để tổng hợp chất hữu cơ, theo phương trình :

       CO2 + H2O --> C6H12O6 + O2 + H2O

Trong giới hạn nhất định khi hàm lượng CO2 tăng dẫn đến cường độ quang hợp cũng tăng lên cho tới khi đạt điểm bão hoà.

- Khi CO2 cạn kiệt sẽ làm giảm sút năng suất quang hợp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 79
Gửi bài