Giải bài 12 trang 86 SBT Sinh học 10

Giải bài 12 trang 86 SBT Sinh học 10: Điều gì xảy ra nếu trong tế bào thực vật không có ôxi ?

Đề bài

Điều gì xảy ra nếu trong tế bào thực vật không có ôxi?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hô hấp hiếu khí cần sự có mặt của ôxi.

Lời giải chi tiết

- Không xảy ra phản ứng giữa H+ với OH- để tạo nước.

- Các phản ứng trong chu trình Crep sẽ không xảy ra.

- Các con đường dẫn truyền Hiđrô bị ức chế.

- Tế bào thiếu NAD+.

- Lúc này NADH thường nhường H2 để hình thành axit lactic hoặc rượu êtilic để giải phóng NAD+ nhưng tế bào chỉ thu được khoảng 2% năng lượng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 79
Gửi bài