Giải bài 13 trang 87 SBT Sinh học 10

Giải bài 13 trang 87 SBT Sinh học 10: a) Nêu vị trí xảy ra các giai đoạn trong hô hấp tế bào. b) Có bao nhiêu năng lượng được tạo ra ở mỗi giai đoạn trên ? Giải thích.

Đề bài

a) Nêu vị trí xảy ra các giai đoạn trong hô hấp tế bào.

b) Có bao nhiêu năng lượng được tạo ra ở mỗi giai đoạn trên ? Giải thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải chi tiết

a)

- Đường phân xảy ra trong tế bào chất.

- Chu trình Crep xảy ra ở chất nền ti thể.

- Chuỗi vận chuyển êlectron xảy ra ờ màng trong ti thể.

b)

- Đường phân tạo ra 2 ATP (tạo ra 4 ATP nhưng đã sử dụng 2 ATP).

- Chu trình Crep tạo ra 2 ATP.

- Chuỗi chuyền electron tạo ra 34 ATP.

Loigiaihay.com


Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 79
Gửi bài