Giải bài 1 trang 87 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 1 trang 87 vbt Địa lí 6, Dựa vào hai sơ đồ dưới đây Em hãy trả lời các câu hỏi sau

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hai sơ đồ dưới đây

a)b)Em hãy trả lời các câu hỏi sau

- Các thành phần của lớp vỏ sinh vật.

- Giới hạn địa bàn sinh sống của các thành phần của lớp vỏ sinh vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem kiến thức lớp vỏ sinh vật - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Các thành phần của lớp vỏ sinh vật gồm có: vi sinh vật, thực vật, động vật và con người.

- Giới hạn địa bàn sinh sống của các thành phần của lớp vỏ sinh vật là: lớp vỏ Trái Đất (trên bề mặt của lớp đất, đá và cả trong long đất tới độ sâu khoảng 4500m), lớp vỏ khí (cả ở trên cao của lớp không khí) và lớp nước (cả ở dưới đáy của vực thẳm sâu nhất của đại dương).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Giải bài 2 trang 87 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 87 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 87 vbt Địa lí 6, a) Em hãy nêu các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phân bố của thực vật. Những ảnh hưởng đó được biểu hiện như thế nào?

 • Giải bài 3 trang 88 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 88 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 88 vbt Địa lí 6, Em hãy nối các ô chữ dưới đây bằng những mũi tên để hoàn thành sơ đồ biểu hiện ảnh hưởng của con người đến sự phát triển và phân bố thực vật, động vật.

 • Giải bài 4 trang 89 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 4 trang 89 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 4 trang 89 vbt Địa lí 6, Động vật và thực vật có mối quan hệ khăng khít với nhau a) Em hãy nối các ô chữ dưới đây bằng các mũi tên để chỉ mối quan hệ bằng đó.

 • Giải bài 5 trang 89 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 5 trang 89 vở bài tập Địa lí 6

  Giải bài 5 trang 89 vbt Địa lí 6, Đánh dấu (X) vào các câu nào đúng dưới đây Bảo vệ động, thực vật trên Trái Đất lại là việc làm cần thiết và cấp bách vì:

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải