Giải bài 1 trang 78 SBT Sinh học 8

Giải bài 1 trang 78 Sách bài tập Sinh học 8. Vì sao có sự khác nhau về thành phần của nước tiểu đầu và máu ?

Đề bài

Vì sao có sự khác nhau về thành phần của nước tiểu đầu và máu ? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Bài tiết nước tiểu

Lời giải chi tiết

- Điểm khác nhau:

+ Nước tiểu đầu: Không có các tế bào máu và prôtêin có kích thước lớn 

+ Máu: Có các tế bào máu và các prôtêin có kích thước lớn.

- Giải thích sự khác nhau :

+ Nước tiểu đầu là sản phẩm của quá trình lọc máu ở cầu thận.

+ Quá trình lọc máu ở cầu thận diễn ra do sự chênh lệch về áp suất giữa máu và nang cầu thận (áp suất lọc), phụ thuộc vào kích thước lỗ lọc.

+ Màng lọc là vách mao mạch với kích thước lỗ là 30 - 40Å.

+ Các tế bào máu và các phân tử prôtêin có kích thước lớn nên không qua được lỗ lọc.

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 78
Gửi bài