Giải bài 1 trang 71 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 71 SBT Sinh học 6: Quan sát các hình dưới đây, hãy cho biết tên của từng loại tảo và môi trường sống của chúng.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát các hình dưới đây, hãy cho biết tên của từng loại tảo và môi trường sống của chúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Tảo

Lời giải chi tiết

Tên các loại tảo và môi trường sống của chúng :

1. Các loại táo sống trong môi trường nước ngọt :

- Hình 1 : Tảo xoắn.

- Hình 2 : Tảo tiểu cầu.

- Hình 3 : Tảo silic.

- Hình 4 : Tảo vòng.

2. Các loại tảo sống trong môi trường nước mặn :

- Hình 5: Rong mơ.

- Hình 6 : Rau diếp biển.

- Hình 7 : Rau câu.

- Hình 8 : Tảo sừng hươu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài