Bài 1 trang 60 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 60 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Nhà Minh đưa quân sang xâm lược nước ta đầu thế kỉ XV

A. vì nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần.

B. vì quý tộc nhà Trần cầu cứu nhà Minh.

C. nhằm lật đổ triều Hồ để khôi phục triều Trần.

D. nhằm thôn tính nước ta, lập làm quận huyện của nhà Minh.

Câu 2:

Đề bài:

Khi quân Minh xâm lược, tình hình nước ta gặp phải khó khăn như thế nào?

A. Nhiều quý tộc, quan lại cũ của nhà Trần chống lại nhà Hồ, đi theo quân Minh, nhân dân không ủng hộ nhà Hồ.

B. Chính quyền nhà Hồ suy yếu.

C. Nội bộ nhà Hồ mâu thuẫn.

D. Nhà Hồ đang phải đối phó với nhiều cuộc nổi dậy của nông dân.

Câu 3:

Đề bài:

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ kéo dài trong thời gian

A. 8 tháng.

B. 6 tháng.

C. 1 năm. 

D. 2 năm.

Câu 4:

Đề bài:

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh do nhà Hồ lãnh đạo bị thất bại vì

A. quân Minh quá mạnh với tướng tài giỏi, vũ khí tối tân.

B. lực lượng quân đội nhà Hồ quá ít và yếu kém.

C. vũ khí của quân đội nhà Hồ quá thô sơ.

D. đường lối kháng chiến của nhà Hồ sai lầm, không dựa vào nhân dân để đánh giặc...

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ

Lời giải:

Nhà Minh đưa quân sang xâm lược nước ta đầu thế kỉ XV nhằm thôn tính nước ta, lập làm quận huyện của nhà Minh.

Chọn: D

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ

Lời giải:

Khi quân Minh xâm lược, tình hình nước ta gặp phải khó khăn nhiều quý tộc, quan lại cũ của nhà Trần chống lại nhà Hồ, đi theo quân Minh, nhân dân không ủng hộ nhà Hồ.

Chọn: A

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ

Lời giải:

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ kéo dài trong thời gian

Chọn: A

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ

Lời giải:  

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh do nhà Hồ lãnh đạo bị thất bại vì đường lối kháng chiến của nhà Hồ sai lầm, không dựa vào nhân dân để đánh giặc...

Chọn: D

Loigiaihay.com

 

 • Bài 2 trang 61 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 61 sách bài tập Lịch sử 7. Điền mốc thời gian phù hợp với sự kiện lịch sử nước ta đầu thế kỉ XV

 • Bài 3 trang 61 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 61 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối các ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp

 • Bài 4 trang 62 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 62 sách bài tập Lịch sử 7. Điền tên địa phương có các cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Minh

 • Bài 5 trang 62 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 62 sách bài tập Lịch sử 7. Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh do nhà Hồ lãnh đạo

 • Bài 6 trang 62 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 62 sách bài tập Lịch sử 7. Nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close