Bài 1 trang 5 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông...

Quảng cáo

Đề bài

Điền kí hiệu ( \( \in , \notin , \subset \) ) thích hợp vào chỗ trống:

\( - 5\;\square \;N;\)                  \( - 5\;\square \;Z;\)

\( - 5\;\square \;Q;\)                 \(\displaystyle {{ - 3} \over 7}\;\square \;Z;\) 

\(\displaystyle {{ - 3} \over 7}\;\square \;Q;\)                \(N\;\square \;Q\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tập hợp số tự nhiên: \(\mathbb N = \left\{ {0;\;1;\;2;\;3.........} \right\}.\)

+) Tập hợp số nguyên: \(\mathbb Z = \left\{ {...; - 3;\; - 2;\; - 1;\;0;\;1;\;2;\;3...} \right\}\)

+) Tập hợp \(\mathbb Q\) là tập hợp các số hữu tỉ gồm các số được viết dưới dạng phân số \(\dfrac{a}{b}\) với \(a, \, \, b \in\mathbb Z, \, \, b \neq 0.\)

Lời giải chi tiết

\( - 5 \notin N;\)                \( - 5 \in Z;\)

\( - 5 \in Q;\)                   \(\displaystyle {{ - 3} \over 7} \notin Z;\)

\(\displaystyle {{ - 3} \over 7} \in Q;\)                 \(N \subset Q\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close