Giải bài 1 trang 5 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 5 SBT Sinh học 6 : Vì sao nói cây đậu, con gà là một cơ thể sống ? Đặc điểm chung của cơ thể sống là gì ?

Đề bài

Vì sao nói cây đậu, con gà là một cơ thể sống ? Đặc điểm chung của cơ thể sống là gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Đặc điểm cơ thể sống

Lời giải chi tiết

- Con gà và cây đậu mặc dù rất khác nhau nhưng chúng lại có chung những đặc điểm như: lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài cơ thể, nhờ vậy mà chúng lớn lên. Khi lớn lên đến một mức độ nhất định thì chúng sinh sản để duy trì và phát triển nòi giống.

- Những điểm chung trên cũng chính là những đặc điểm chung của cơ thể sống.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 5
Gửi bài