Bài 1 trang 37 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 37 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Ruộng đất trong cả nước thời Lý trên danh nghĩa đều thuộc quyền sở hữu của

A. Nhà nước.            B. làng xã.

C. quý tộc.               D. địa chủ.

Câu 2:

Đề bài:

Hằng năm, người nông dân cày ruộng công phải nộp thuế cho

A. tướng lĩnh quân đội.                              

B. quý tộc.

C. địa chủ.                                               

D. nhà vua.

Câu 3:

Đề bài:

Các vua Lý lấy một số ruộng đất công để

A. cho quân lính cày cấy.

B. làm nơi thờ phụng, tế lễ, xây dựng các đền chùa.

C. phong cho những người có công, làm đồn điền để cho các tù binh cày cấy.

D. bán cho phú nông.

Câu 4:

Đề bài:

Hằng năm, các vua Lý thường về các địa phương làm lễ cày tịch điền nhằm mục đích

A. khuyến khích nhân dân sản xuất nông nghiệp.

B. quản lí việc sản xuất nông nghiệp,

C. đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang.

D. để nâng cao uy tín của nhà vua, triều đình.

 

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp thời Lý

Lời giải:

Ruộng đất trong cả nước thời Lý trên danh nghĩa đều thuộc quyền sở hữu của Nhà nước. 

Chọn: A

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp thời Lý

Lời giải:

Hằng năm, người nông dân cày ruộng công phải nộp thuế cho nhà vua.

Chọn: D

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp thời Lý

Lời giải:

Các vua Lý lấy một số ruộng đất công để làm nơi thờ phụng, tế lễ, xây dựng các đền chùa.

Chọn: B

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp thời Lý

Lời giải:

Hằng năm, các vua Lý thường về các địa phương làm lễ cày tịch điền nhằm mục đích khuyến khích nhân dân sản xuất nông nghiệp.

Chọn: A

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 37 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 37 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 3 trang 38 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 38 sách bài tập Lịch sử 7. Điền mốc thời gian phù hợp với các sự kiện lịch trong bảng

 • Bài 4 trang 38 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 38 sách bài tập Lịch sử 7. Nối các ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp về nội dung lịch sử

 • Bài 5 trang 39 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 39 sách bài tập Lịch sử 7. Điền sự kiện lịch sử tiêu biểu phù hợp với mốc thời gian trong bảng

 • Bài 6 trang 39 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 39 sách bài tập Lịch sử 7. Tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục Đại Việt thời Lý

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close