Bài 1 trang 37 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 37 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Ruộng đất trong cả nước thời Lý trên danh nghĩa đều thuộc quyền sở hữu của

A. Nhà nước.            B. làng xã.

C. quý tộc.               D. địa chủ.

Câu 2:

Đề bài:

Hằng năm, người nông dân cày ruộng công phải nộp thuế cho

A. tướng lĩnh quân đội.                              

B. quý tộc.

C. địa chủ.                                               

D. nhà vua.

Câu 3:

Đề bài:

Các vua Lý lấy một số ruộng đất công để

A. cho quân lính cày cấy.

B. làm nơi thờ phụng, tế lễ, xây dựng các đền chùa.

C. phong cho những người có công, làm đồn điền để cho các tù binh cày cấy.

D. bán cho phú nông.

Câu 4:

Đề bài:

Hằng năm, các vua Lý thường về các địa phương làm lễ cày tịch điền nhằm mục đích

A. khuyến khích nhân dân sản xuất nông nghiệp.

B. quản lí việc sản xuất nông nghiệp,

C. đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang.

D. để nâng cao uy tín của nhà vua, triều đình.

 

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp thời Lý

Lời giải:

Ruộng đất trong cả nước thời Lý trên danh nghĩa đều thuộc quyền sở hữu của Nhà nước. 

Chọn: A

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp thời Lý

Lời giải:

Hằng năm, người nông dân cày ruộng công phải nộp thuế cho nhà vua.

Chọn: D

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp thời Lý

Lời giải:

Các vua Lý lấy một số ruộng đất công để làm nơi thờ phụng, tế lễ, xây dựng các đền chùa.

Chọn: B

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp thời Lý

Lời giải:

Hằng năm, các vua Lý thường về các địa phương làm lễ cày tịch điền nhằm mục đích khuyến khích nhân dân sản xuất nông nghiệp.

Chọn: A

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài