Bài 2 trang 37 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 37 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau:

1. ☐ Thời Lý, thủ công nghiệp do Nhà nước trực tiếp tổ chức sản xuất rất phát triển. Việc buôn bán trao đổi trong nước và ngoài nước được mở mang hơn trước.

2. ☐ Ở vùng hải đảo và biên giới Lý - Tống, chính quyền hai bên cho lập nhiều chợ.

3. ☐ Thời Lý, Vân Đồn là nơi buôn bán tấp nập, sầm uất.

4. ☐ Thời Lý, nông dân chiếm đa số trong dân cư.

5. ☐ Thời Lý, văn hoá, giáo dục chưa phát triển.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp thời Lýmục 2. Thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý và mục 4. Giáo dục và văn hóa thời Lý

Lời giải chi tiết

Đúng: 1, 2, 3, 4 

Sai: 5

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 38 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 38 sách bài tập Lịch sử 7. Điền mốc thời gian phù hợp với các sự kiện lịch trong bảng

 • Bài 4 trang 38 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 38 sách bài tập Lịch sử 7. Nối các ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp về nội dung lịch sử

 • Bài 5 trang 39 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 39 sách bài tập Lịch sử 7. Điền sự kiện lịch sử tiêu biểu phù hợp với mốc thời gian trong bảng

 • Bài 6 trang 39 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 39 sách bài tập Lịch sử 7. Tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục Đại Việt thời Lý

 • Bài 7 trang 40 SBT sử 7

  Giải bài tập 7 trang 40 sách bài tập Lịch sử 7. Nền kinh tế nông nghiệp thời Lý phát triển do những nguyên nhân nào?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close