Bài 6 trang 39 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 39 sách bài tập Lịch sử 7. Tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục Đại Việt thời Lý

Quảng cáo

Đề bài

Hãy ghi tóm tắt tình hình kinh tế (nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp), xã hội, văn hoá, giáo dục Đại Việt thời Lý vào bảng dưới đây.

Tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội Đại Viêt thời Lý

Kinh tế

 

Xã hội

 

Văn hóa giáo dục

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Những thay đổi về mặt xã hội thời Lý, mục 4. Giáo dục và văn hóa thời Lý

Lời giải chi tiết

Tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội Đại Viêt thời Lý

Kinh tế

Các chính sách của nhà nước: chia ruộng đất công cho nông dân cày cấy và nộp thuế; tổ chức lễ cày tịch điền và tế thần Nông; chú trọng khai khẩn đất hoang, đào kênh mương, làm thuỷ lợi,...

=> Mùa màng bội thu, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, tạo điều kiện cho thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển.

Xã hội

Sự phân biệt đẳng cấp sâu sắc hơn: Địa chủ nhiều hơn, nông dân tá điền tăng lên.

Văn hóa giáo dục

- Năm 1070 lập Văn Miếu

- Năm 1075 mở khoa thi đầu tiên

- Năm 1076 mở Quốc Tử Giám cho con em quý tộc học.

- Giáo dục thi cử còn hạn chế.

Loigiaihay.com

 • Bài 7 trang 40 SBT sử 7

  Giải bài tập 7 trang 40 sách bài tập Lịch sử 7. Nền kinh tế nông nghiệp thời Lý phát triển do những nguyên nhân nào?

 • Bài 8 trang 41 SBT sử 7

  Giải bài tập 8 trang 41 sách bài tập Lịch sử 7. Vì sao thủ công nghiệp, thương nghiệp thời Lý phát triển?

 • Bài 9 trang 41 SBT sử 7

  Giải bài tập 9 trang 41 sách bài tập Lịch sử 7. So sánh tình hình giáo dục Nho học thời Lý với thời Đinh - Tiền Lê?

 • Bài 10 trang 41 SBT sử 7

  Giải bài tập 10 trang 41 sách bài tập Lịch sử 7. Ở địa phương em (tỉnh, huyện, xã) có những công trình kiến trúc và điêu khắc nào

 • Bài 5 trang 39 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 39 sách bài tập Lịch sử 7. Điền sự kiện lịch sử tiêu biểu phù hợp với mốc thời gian trong bảng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close