Bài 5 trang 39 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 39 sách bài tập Lịch sử 7. Điền sự kiện lịch sử tiêu biểu phù hợp với mốc thời gian trong bảng

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền sự kiện lịch sử Việt Nam tiêu biểu trong các thế kỉ XI cho phù hợp với mốc thời gian trong bảng hệ thống dưới đây.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Các năm 1016, 1030, 1044

 ...

Năm 1070

 ...

Năm 1075

 ...

Năm 1076

 ...

Năm 1149

 ...

Năm 1184

 ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp thời Lýmục 2. Thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý và mục 4. Giáo dục và văn hóa thời Lý

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Các năm 1016, 1030, 1044

Vua Lý Thái Tông cho đúc tiền Minh Đạo

Các vua Lý thường về các địa phương  làm lễ cày tịch điền nhằm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp

Năm 1070

Văn Miếu được xây dựng

Năm 1075

Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại.

Năm 1076

Lập Quốc Tử Giám (Trường đại học đầu tiên).

Năm 1149

Vua Lý Anh Tông đã cho lập trang Vân Đồn - đánh dấu sự ra đời của thương cảng sớm nhất lịch sử Việt Nam.

Năm 1184

Người buôn các nước Xiêm La và Tam Phật Tề (Srivijaya ở đảo Sumatra, được nhắc đến với tên Thất Lợi Phật Thệ từ thế kỷ 7 và với tên Tâm Phật Tề từ thế kỷ 5 trong thư tịch Trung Quốc) vào trấn Vân Đồn dâng vật báu để xin buôn bán

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài