Bài 1 trang 36 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 1 trang 36 SBT toán 7. So sánh các góc của tam giác ABC biết rằng AB = 5cm, BC = 5cm, AC = 3cm.

Quảng cáo

Đề bài

So sánh các góc của tam giác \(ABC\) biết rằng \(AB = 5cm, BC = 5cm, AC = 3cm.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

+) Trong tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau

+) Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn thì lớn hơn

Lời giải chi tiết

Vì \(AB = BC\) nên \(∆ABC\) cân tại \(B\)

Suy ra \(\widehat A = \widehat C\) (tính chất tam giác cân)

Mà \(BC > AC\, (5cm>3cm)\)\( \Rightarrow \widehat A > \widehat B\) (đối diện cạnh lớn hơn là góc lớn hơn)

Vậy \(\widehat A = \widehat C > \widehat B\) 

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 36 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 2 trang 36 sách bài tập toán 7. So sánh các cạnh của tam giác ABC biết rằng: góc A=80 độ, góc C bằng 40 độ.

 • Bài 3 trang 36 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 3 trang 36 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC có góc B > 90 độ, điểm D nằm giữa B và C. Chứng minh rằng AB < AD < AC.

 • Bài 4 trang 36 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 4 trang 36 sách bài tập toán 7. Điền dấu (x) vào chỗ trống thích hợp.Điền dấu (x) vào chỗ trống thích hợp:...

 • Bài 5 trang 36 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 5 trang 36 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm K nằm giữa A và C. So sánh các độ dài BK, BC.

 • Bài 6 trang 37 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 6 trang 37 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, tia phân giác của góc B cắt AC ở D. So sánh các độ dài AD, DC.

Quảng cáo
close