Giải bài 1 trang 170 SBT Sinh học 10

Giải bài 1 trang 170 sách bài tập Sinh học 10: Hãy nêu 3 tính chất cơ bản nhất của virut.

Đề bài

Hãy nêu 3 tính chất cơ bản nhất của virut.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Cấu tạo virut

Lời giải chi tiết

Ba tính chất cơ bản của virut là :

- Chưa có cấu tạo tế bào.

- Có kích thước siêu nhỏ (muốn quan sát phải dùng kính hiển vi điện tử).

- Có cấu tạo đơn giản, gồm lõi ỉà axit nuclêic và vỏ là Prôtêin, gọi là Capsit.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 170
Gửi bài