Giải bài 6 trang 171 SBT Sinh học 10

Giải bài 6 trang 171 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao mỗi loại virut chỉ có thể lây nhiễm và nhân lên trong một số loại tế bào nhất định ?

Đề bài

Tại sao mỗi loại virut chỉ có thể lây nhiễm và nhân lên trong một số loại tế bào nhất định ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Chu trình nhân lên của virut

Lời giải chi tiết

Muốn xâm nhập vào trong tế bào, trước hết virut phải gắn được Prôtêin bề mặt của mình vào thụ thể bề mặt của tế bào. Sự gắn này mang tính đặc hiệu cao theo quy luật "khoá - chìa".

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 170
Gửi bài