Giải bài 10 trang 172 SBT Sinh học 10

Giải bài 10 trang 172 sách bài tập Sinh học 10: Thế nào là chu trình tan ?

Đề bài

Thế nào là chu trình tan ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Chu trình nhân lên của virut

Lời giải chi tiết

Chu trình nhân lên, kết thúc bằng sự làm tan và giết chết tế bào, gọi là chu trình tan. Virut chỉ nhân lên theo chu trình tan gọi là virut độc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 170
Gửi bài