Giải bài 2 trang 170 SBT Sinh học 10

Giải bài 2 trang 170 sách bài tập Sinh học 10: Virut có phải là vi sinh vật không ?

Đề bài

Virut có phải là vi sinh vật không ? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Cấu tạo virut

Lời giải chi tiết

Virut là đối tượng nghiên cứu của vi sinh vật học. Nó là một phân ngành trong vi sinh vật học : Phân ngành vỉrut học (Virology).

Tuy nhiên, virut chưa có cấu tạo tế bào, chưa phải là cơ thể sống, cho nên nó chưa được coi là vi sinh vật.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 170
Gửi bài