Giải bài 4 trang 171 SBT Sinh học 10

Giải bài 4 trang 171 sách bài tập Sinh học 10: Vỏ ngoài của virut có nguồn gốc từ đâu ?

Đề bài

Vỏ ngoài của virut có nguồn gốc từ đâu ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Cấu tạo virut

Lời giải chi tiết

Ở hầu hết các trường hợp, vỏ ngoài của virut có nguồn gốc từ màng sinh chất của tế bào, được virut cuốn theo khi nảy chồi.

Tuy nhiên, vỏ ngoài của virut cũng có thể có nguồn gốc từ màng nhân hoặc nội màng.

- Virut Hecpes lắp ráp trong nhân, khi nảy chồi cuốn theo màng nhân nên có vỏ ngoài từ màng nhân.

- Virut SARS gây bệnh viêm đường hô hấp nặng có vỏ ngoài từ màng lưới nội chất, virut Bunya gây sốt xuất huyết Hàn Quốc có vỏ ngoài từ màng thể Gôngi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 170
Gửi bài