Bài 1 trang 12 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 12 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Nông dân lĩnh canh là những người

A. có nhiều ruộng đất.

B. có đủ ruộng đất để cày cấy, tự làm ăn, sinh sống.

C. mất ruộng đất, phải nhận ruộng để cày cấy và nộp tô cho địa chủ.

D. không có ruộng đất, bị phụ thuộc cả thân thể vào người chủ.

Câu 2:

Đề bài:

Trung Quốc được thống nhất vào năm

A. 221 TCN.

B. 212 TCN.

C. 206 TCN.

D. 122 TCN.

Câu 3:

Đề bài:

Công trình Vạn lí trường thành được xây dựng từ thời

A. Xuân Thu - Chiến Quốc.

B. Tần.

C. Hán. 

D. Đường.

Câu 4:

Đề bài:

Để củng cố chính quyền mới, nhà Hán đã thi hành nhiều chính sách, ngoại trừ

A. xoá bỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần.

B. giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nông dân, khuyến khích nông dân nhận ruộng để cày cấy và khẩn hoang.

C. gây chiến tranh, xâm lấn bán đảo Triều Tiên và các nước phương Nam.

D. mở rộng giao lưu buôn bán với các thương nhân phương Tây.

Câu 5:

Đề bài:

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến những cuộc nổi dậy của nhân dân Trung Quốc chống nhà Nguyên là

A. chính sách phân biệt đối xử của nhà Nguyên với các dân tộc người Trung Quốc.

B. người Mông Cổ được hưởng mọi đặc quyền.

C. người Hán ở địa vị thấp, bị cấm đoán nhiều thứ.

D. mâu thuẫn dân tộc giữa người Hán và người Mông Cổ ngày càng sâu sắc.

Câu 6:

Đề bài:

Người đã có công thành lập ra nhà Minh là

A. Khu-bi-lai (Hốt Tất Liệt).

B. Chu Nguyên Chương.

C. Lý Tự Thành.

D. Tôn Trung Sơn.

Câu 7:

Đề bài:

Công trình kiến trúc đồ sộ được xây dựng dưới thời Minh là

A. Vạn lí trường thành.

B. Cung A Phòng.

C. Lăng Li Sơn.  

D. Cố cung ở Bắc Kinh.

Câu 8:

Đề bài:

Hệ tư tưởng thống trị trong xã hội phong kiến Trung Quốc là

A. Phật giáo.

B. Nho giáo.

C. Thiên Chúa giáo.

D. Hồi giáo.

 

 

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc

Lời giải:

Nông dân lĩnh canh là những người mất ruộng đất, phải nhận ruộng để cày cấy và nộp tô cho địa chủ.

Chọn: C

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc

Lời giải:

Trung Quốc được thống nhất vào năm 221 TCN.

Chọn: A

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 2. Xã hội Trung Quốc thời Tần - Hán

Lời giải:

Công trình Vạn lí trường thành được xây dựng từ thời Tần.

Chọn: B

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Xã hội Trung Quốc thời Tần - Hán

Lời giải:

Để củng cố chính quyền mới, nhà Hán đã thi hành nhiều chính sách, ngoại trừ mở rộng giao lưu buôn bán với các thương nhân phương Tây.

Chọn: D

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 4. Trung Quốc thời Tống - Nguyên

Lời giải:

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến những cuộc nổi dậy của nhân dân Trung Quốc chống nhà Nguyên là mâu thuẫn dân tộc giữa người Hán và người Mông Cổ ngày càng sâu sắc. 

Chọn: D

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 5. Trung Quốc trong thời Minh - Thanh

Lời giải:

Người đã có công thành lập ra nhà Minh là Chu Nguyên Chương.

Chọn: B

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 5. Trung Quốc trong thời Minh - Thanh

Lời giải:

Công trình kiến trúc đồ sộ được xây dựng dưới thời Minh là Cố cung ở Bắc Kinh.

Chọn: D

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 6. Văn hoá, khoa học - kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến

Lời giải:

Hệ tư tưởng thống trị trong xã hội phong kiến Trung Quốc là Nho giáo.

Chọn: B

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 13 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 13 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

 • Bài 3 trang 13 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 13 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp.

 • Bài 4 trang 14 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Điền tên tác giả cho đúng với các tác phẩm văn học, sử học

 • Bài 5 trang 14 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày tóm tắt sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc

 • Bài 6 trang 14 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Tại sao nói xã hội Trung Quốc dưới thời Đường đạt đến sự phồn thịnh?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close