Bài 4 trang 14 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Điền tên tác giả cho đúng với các tác phẩm văn học, sử học

Quảng cáo

Đề bài

Điền tên tác giả cho đúng với các tác phẩm văn học, sử học trong bảng sau.

Tác phẩm

Tác giả

Thuỷ hử

 

Tam quốc diễn nghĩa

 

Tây du kí

 

Hồng lâu mộng

 

Sử kí

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 6. Văn hoá, khoa học - kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến

Lời giải chi tiết

Tác phẩm

Tác giả

Thuỷ hử

 Thi Nại Am

Tam quốc diễn nghĩa

 La Quán Trung 

Tây du kí

 Ngô Thừa Ân

Hồng lâu mộng

 Tào Tuyết Cần

Sử kí

 Tư Mã Thiên

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 14 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày tóm tắt sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc

 • Bài 6 trang 14 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Tại sao nói xã hội Trung Quốc dưới thời Đường đạt đến sự phồn thịnh?

 • Bài 7 trang 14 SBT sử 7

  Giải bài 7 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc.

 • Bài 8 trang 15 SBT sử 7

  Giải bài tập 8 trang 15 sách bài tập Lịch sử 7. Em hiểu thế nào về Nho giáo?

 • Bài 9 trang 15 SBT sử 7

  Giải bài tập 9 trang 15 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày một số thành tựu về nghệ thuật, kiến trúc của Trung Quốc

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close