Bài 8 trang 15 SBT sử 7

Giải bài tập 8 trang 15 sách bài tập Lịch sử 7. Em hiểu thế nào về Nho giáo?

Quảng cáo

Đề bài

Em hiểu thế nào về Nho giáo?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức của bản thân về văn hóa, tôn giáo Trung Quốc.

Lời giải chi tiết

- Người khởi xướng Nho giáo là Khổng Tử.

- Nho giáo là hệ tư tưởng, đạo đức, chính trị của giai cấp phong kiến Trung Quốc.

- Nho giáo đề cao những nguyên tắc trong quan hệ giữa người với người nhằm phục vụ cho sự thống trị của giai cấp phong kiến. Quan hệ đó là : vua - tôi, cha - con, chồng - vợ.

Loigiaihay.com

 • Bài 9 trang 15 SBT sử 7

  Giải bài tập 9 trang 15 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày một số thành tựu về nghệ thuật, kiến trúc của Trung Quốc

 • Bài 7 trang 14 SBT sử 7

  Giải bài 7 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc.

 • Bài 6 trang 14 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Tại sao nói xã hội Trung Quốc dưới thời Đường đạt đến sự phồn thịnh?

 • Bài 5 trang 14 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày tóm tắt sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc

 • Bài 4 trang 14 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Điền tên tác giả cho đúng với các tác phẩm văn học, sử học

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close