Bài 6 trang 14 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Tại sao nói xã hội Trung Quốc dưới thời Đường đạt đến sự phồn thịnh?

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao nói xã hội Trung Quốc dưới thời Đường đạt đến sự phồn thịnh?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường

Lời giải chi tiết

Có những biểu hiện sau đây:

- Bộ máy nhà nước được hoàn thiện từ Trung ương đến địa phương.

- Mở khoa thi để chọn người tài cho đất nước.

- Kinh tế phát triển, giảm thuế, thi hành chế độ quân điền.

Loigiaihay.com

 • Bài 7 trang 14 SBT sử 7

  Giải bài 7 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc.

 • Bài 8 trang 15 SBT sử 7

  Giải bài tập 8 trang 15 sách bài tập Lịch sử 7. Em hiểu thế nào về Nho giáo?

 • Bài 9 trang 15 SBT sử 7

  Giải bài tập 9 trang 15 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày một số thành tựu về nghệ thuật, kiến trúc của Trung Quốc

 • Bài 5 trang 14 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày tóm tắt sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc

 • Bài 4 trang 14 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Điền tên tác giả cho đúng với các tác phẩm văn học, sử học

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close