Bài 2 trang 13 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 13 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Công cụ lao động bằng sắt bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc dưới thời Tần (thế kỉ III TCN).

2. ☐ Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành vào thời Tần và được xác lập vào thời Hán.

3. ☐ Dưới thời Đường, Trung Quốc đã trở thành một quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á.

4. ☐ Người Trung Quốc đã có nhiều phát minh quan trọng như la bàn, thuốc súng, giấy, kĩ thuật in,...

5. ☐ Bộ Sử kí của Tư Mã Thiên là tác phẩm sử học nổi tiếng của Trung Quốc có từ thời Đường.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc, mục 2. Xã hội Trung Quốc thời Tần - Hán, mục 3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường, mục 4. Trung Quốc thời Tống - Nguyên

Lời giải chi tiết

Đúng: 2, 3, 4 

Sai: 1,5.

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 13 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 13 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp.

 • Bài 4 trang 14 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Điền tên tác giả cho đúng với các tác phẩm văn học, sử học

 • Bài 5 trang 14 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày tóm tắt sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc

 • Bài 6 trang 14 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Tại sao nói xã hội Trung Quốc dưới thời Đường đạt đến sự phồn thịnh?

 • Bài 7 trang 14 SBT sử 7

  Giải bài 7 trang 14 sách bài tập Lịch sử 7. Chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close