Giải bài 1 trang 106 SBT Sinh học 10

Giải bài 1 trang 106 sách bài tập Sinh học 10. a) Vẽ Sơ đồ chu kì tế bào. b) Nêu những diễn biến cơ bản của các pha trong kì trung gian.

Quảng cáo

Đề bài

a) Vẽ Sơ đồ chu kì tế bào.

b) Nêu những diễn biến cơ bản của các pha trong kì trung gian. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Chu kì tế bào

Lời giải chi tiết

a) Sơ đồ chu kì tế bào :

b) Những diễn biến cơ bản của các pha trong kì trung gian :

Kì trung gian là thời kì sinh trưởng của tế bào, gồm pha G1, S và G2.

- Pha G1: Diễn ra sự gia tăng của tế bào chất, hình thành thêm các bào quan như ti thể, Ribôxôm tổng hợp các ARN và Prôtêin, phân hoá về cấu trúc và chức năng của tê bào. Cuối pha G1 có điểm kiểm soát R. Tế bào chỉ vượt qua điểm R mới tiếp tục đi vào pha S và diễn ra nguyên phân. Nếu không vượt qua điểm R, tế bào đi vào quá trình biệt hoá.

- Pha S: Diễn ra sự sao chép ADN và nhân đôi NST. NST từ thể đơn chuyển sang thể kép gồm hai nhiễm sắc tử chị em giống hệt nhau và dính nhau ở tâm động. Nhân đôi trung tử (ở tế bào động vật).

- Pha G2: Tổng hợp Prôtêin có vai trò đối với sự hình thành thoi phân bào.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 106
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài