Giải bài 2 trang 107 SBT Sinh học 10

Giải bài 2 trang 107 SBT Sinh học 10: Có nhận xét gì về kì trung gian của các loại tế bào sau: tế bào vi khuẩn, tế bào hồng cầu, tế bào thần kinh, tế bào ung thư?

Đề bài

Có nhận xét gì về kì trung gian của các loại tế bào sau : tế bào vi khuẩn, tế bào hồng cầu, tế bào thần kinh, tế bào ung thư?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Chu kì tế bào

Lời giải chi tiết

- Tế bào vi khuẩn : phân chia kiểu trực phân nên không có kì trung gian.

- Tế bào hồng cầu : không có nhân, không có khả năng phân chia nên không có kì trung gian.

- Tế bào thần kinh : kì trung gian kéo dài suốt đời sống cơ thể.

- Tế bào ung thư : kì trung gian rất ngắn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 106
Gửi bài