Giải bài 6 trang 108 SBT Sinh học 10

Giải bài 6 trang 108 sách bài tập Sinh học 10: Nói "Kì trung gian là thời gian tế bào nghỉ ngơi giữa 2 lần nguyên phân" có đúng không? Giải thích.

Đề bài

Nói "Kì trung gian là thời gian tế bào nghỉ ngơi giữa 2 lần nguyên phân" có đúng không ? Giải thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Chu kì tế bào

Lời giải chi tiết

- Nói "Kì trung gian là thời gian tế bào nghỉ ngơi giữa 2 lần nguyên phân" là không đúng.

- Kì trung gian gồm 3 pha (G1, S và G2) chiếm đến 90% thời gian của một chu kì tế bào. Trong kì trung gian xảy ra các hoạt động sống rất mạnh mẽ, có hoạt động trao đổi chất, tổng hợp và phân giải các chất, hình thành các bào quan mới, tế bào tăng lên về kích thước.

- Kì trung gian là thời kì sinh trưởng của tê bào, chuẩn bị cho quá trình phân bào tiếp theo.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 106
Gửi bài