Giải bài 8 trang 109 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 trang 107 SBT Sinh học 10: Điền các giai đoạn thích hợp thay cho các số trong sơ đồ sau :

Đề bài

Điền các giai đoạn thích hợp thay cho các số trong sơ đồ sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Chu kì tế bào

Lời giải chi tiết

  1. Pha G1.
  2. Pha S.
  3. Pha G2.
  4. Pha nguyên phân (M)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 106
Gửi bài