Giải bài 10 trang 110 SBT Sinh học 10

Giải bài 10 trang 110 SBT Sinh học 10: Một tế bào sinh dưỡng của người có khối lượng ADN là 6,6 X 10~12 gam và có 46 NST. Hãy điền vào chỗ trống trong bảng sau.

Đề bài

Một tế bào sinh dưỡng của người có khối lượng ADN là 6,610~12 gam và có 46 NST. Hãy điền vào chỗ trống trong bảng sau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định trạng thái của NST trong từng thời điểm -> số lượng và khối lượng NST, ADN

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 106
Gửi bài