Giải bài 14 trang 114 SBT Sinh học 10

Giải bài 14 trang 114 sách bài tập Sinh học 10: Tế bào của một cơ thể có 2n = 14 NST. Hãy cho biết :

Đề bài

Tế bào của một cơ thể có 2n = 14 NST. Hãy cho biết :

a) Số NST ở kì sau của nguyên phân

b) Số NST ở kì sau của giảm phân I

c) Số NST ở kì sau của giảm phân II

d) Số crômatit ở kì giữa của nguyên phân

e) Số crômatit ở kì giữa của giảm phân II

f) Số NST ở ki cuối giảm phân II

g) Số tâm động ở kì sau của nguyên phân

Cho rằng quá trình phân bào xảy ra bình thường và sự phân chia tế bào chất xảy ra ở kì cuối.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào số đặc điểm của NST ở từng kì.

Lời giải chi tiết

a) Số NST ở kì sau của nguyên phân là 28

b) Số NST ở kì sau của giảm phân I là 14

c) Số NST ở kì sau của giảm phân II là 14

d) Số crômatit ở kì giữa của nguyên phân là 28

e) Số crômatit ở kì giữa của giảm phân II là 0

f) Số NST ở kì cuối giảm phân II là 7

g) Số tâm động ở kì sau của nguyên phân là 28

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 106
Gửi bài