Giải bài 3 trang 107 SBT Sinh học 10

Giải bài 3 trang 107 SBT Sinh học 10: Để gây đột biến đa bội có hiệu quả nên xử lí cônsixin vào giai đoạn nào của chu kì tế bào? Giải thích.

Quảng cáo

Đề bài

Để gây đột biến đa bội có hiệu quả nên xử lí Cônsixin vào giai đoạn nào của chu kì tế bào ? Giải thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cônsixin có tác dụng làm cho thoi phân bào không được hình thành

Lời giải chi tiết

Để gây đột biến hiệu quả cần xử lí Cônsixin vào pha G2 của chu kì tế bào vì :

- Đến pha G2 NST của tế bào đã nhân đôi.

Sự tổng hợp các vi ống hình thành thoi phân bào bắt đầu từ pha G2. Cơ chế tác động của cônsixin là ức chế sự hình thành các vi ống, xử lí Cônsixin lúc này sẽ có tác dụng ức chế sự hình thành thoi phân bào. Hiệu quả tạo đột biến đa bội sẽ cao.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 106
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài