Bài C4 trang 50 SGK Vật lí 8

Dựa vào các câu trả lời trên,

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào các câu trả lời trên, hãy chọn từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau: Dùng ròng rọc động được lợi hai lần về ...(1)… thì lại thiệt hai lần về …(2)… nghĩa là không được lợi gì về ...(3)…

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

(1) Lực.

(2) Đường đi.

(3) Công.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close