Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

  1. Sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng: Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật trong lòng nó.

 • pic

  Câu 1 - trang 28 SGK vật lý 8

  Giải bài C1 trang 28 SGK Vật lí 8. Các màng cao su bị biến dạng(h8.3b) chứng tỏ điều gì?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 2 - trang 28 SGK vật lý 8

  Giải bài C2 trang 28 SGK Vật lí 8. Có phải chất lỏng chỉ tác dụng lên bình theo một phương như chất rắn không?

 • pic

  Câu 3 - trang 29 SGK vật lý 8

  Giải bài C3 trang 29 SGK Vật lí 8. Khi nhấn bình sâu vào nước rồi buông tay kéo sợi dây ra. Đĩa D vẫn không rời khỏi đáy kể cả khi bình quay theo các phương khác nhau.(h8.4b).

 • pic

  Câu 4 - trang 29 SGK vật lý 8

  Giải bài C4 trang 29 SGK Vật lí 8. Dựa vào các thí nghiệm trên, hãy chọn từ thích hợp cho các chỗ trống trong kết luận sau đây:

 • pic

  Câu 5 - trang 30 SGK vật lý 8

  Giải bài C5 trang 30 SGK Vật lí 8. Đổ nước vào một bình có hai nhánh thông nhau( bình thông nhau).

 • pic

  Câu 6 - trang 31 SGK vật lý 8

  Giải bài C6 trang 31 SGK Vật lí 8. Hãy trả lời câu hỏi ở đầu bài.

 • pic

  Câu 7 - trang 31 SGK vật lý 8

  Giải bài C7 trang 31 SGK Vật lí 8. Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên đáy thùng và lên một điểm các đáy thùng 0,4m

 • pic

  Câu 8 - trang 31 SGK vật lý 8

  Giải bài C8 trang 31 SGK Vật lí 8. Trong hai ấm vẽ ở hình 8.1, ấm nào đựng được nhiều nước hơn?

 • pic

  Câu 9 - trang 31 SGK vật lý 8

  Giải bài C9 trang 31 SGK Vật lí 8. Hình 8.9 vẽ một bình kín có gắn thiết bị dung để biết mực chất lỏng chứa trong nó...

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài