Bài C6 trang 31 SGK Vật lí 8

Hãy trả lời câu hỏi ở đầu bài.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy trả lời câu hỏi ở đầu bài.

"Tại sao khi lặn sâu, người thợ lặn phải mặc bộ áo lặn chịu được áp suất lớn?"

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong lòng nó.

- Công thức tính áp suất chất lỏng: p = d.h

Trong đó:

+ h là độ sâu tính từ điểm tính áp suất tới mặt thoáng chất lỏng (m)

+ d là trọng lượng riêng của chất lỏng (\(kg/{m^3}\))

Lời giải chi tiết

Khi lặn sâu dưới lòng biển, áp suất do nước biển gây ra rất lớn, người thợ lặn nếu không mặc áo lặn thì sẽ không thể chịu được áp suất này.

Quảng cáo
close