Quảng cáo
 • pic

  Lí thuyết : Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu trang 91 SGK Vật lí 8

  Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu: Đại lượng cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.

 • pic

  Bài C1 trang 92 SGK Vật lí 8

  Giải bài C1 trang 92 SGK Vật lí 8. Hãy cho biết năng suất tỏa nhiệt của khí đốt bằng bao nhiêu lần năng suất tỏa nhiệt của than bùn?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài C2 trang 92 SGK Vật lí 8

  Giải bài C2 trang 92 SGK Vật lí 8. Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. Để thu được mỗi nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa?

Gửi bài Gửi bài